cProfile.com
หางาน || หาคน || หางานราชการ   หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ลงประกาศฟรี ติดต่อเรา
ผจก.แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เข้าชม 1551 คน
ผู้สมัคร 0 คน
นัดสัมภาษณ์ 0 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน ตามที่อยู่บริษัท
อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2560
สนใจลงโฆษณาคลิกที่นี่
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
บริษัท เอเชียไบโอแมส จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งอื่นๆ ที่รับสมัครงาน
ผจก.แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ประเภทงาน :
 งานประจำ
 
 ลักษณะงาน :
ด้านเครือข่าย (Networking)
•วางแผนการติดตั้งและปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์
•จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยในเครือข่ายตามนโยบายของบริษัทฯ
•ดูแล บำรุงรักษาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย
ด้านบำรุงรักษา (Maintenance)
•ดูแลและบริหารจัดการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งซอฟแวร์ / ฮาร์ดแวร์
ด้านการฝึกอบรม (Training)
•ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์ ทั้งซอฟแวร์ / ฮาร์แวร์
ด้านระบบภายใน (Internal Systems)
•ดูแลการแก้ปัญหา การสำรองข้อมูล การกู้คืนระบบ และการจัดหาผู้เชี่ยวชาญมาสนับสนุนเมื่อมีความจำเป็น
•ตอบสนองความต้องการใช้งานระบบให้ความช่วยเหลือที่เพิ่มขึ้น
ด้านการจัดการทรัพยากรคอมพิวเตอร์ (Asset Management)
•บริหารจัดการซื้อซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ ให้เกิดประสิทธภิภาพสูงสุดแก่องค์กร
•จัดให้มีทรัพยากรคอมพิวเตอร์ใช้งานในหน่วยงานอย่างเพียงพอ
ด้านบริหาร / การจัดการ (Career Path Core Competencies)
•จัดให้มีการประชุมทีมงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
•แจ้งข่าวความเคลื่อนไหวในองค์กรทั้งเรื่องทั่วไปและเรื่องเทคโนโลยีสรสนเทศให้แก่ทีมงาน
•นำเสนอข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมการปฏิบัติงานให้หน่วยงานอื่นได้รับรู้
•นำเสนอความก้าวหน้าในวงการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่องค์กรอย่างสม่ำเสมอ
•รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์แนวโน้มกฏหมายด้านไอที เพื่อกำหนดเป็นมาตรฐานสำหรับใช้ในองคืกรให้สอดคล้องกับกฏหมายดังกล่าว
•จัดทำ Action plan การปรับปรุงพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
•จัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งด้านกำลังคน
ด้านอื่น (other)
•ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จตามเป้าหมายองค์กร
 
 อัตรา :
1 อัตรา
 
 สวัสดิการ :
 ประกันสังคม
 โบนัส
 เบี้ยขยัน
 ชุดพนักงาน
 ท่องเที่ยว / กีฬา / งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 
 เงินเดือน :
  ไม่ระบุ บาท
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร :
 เพศ ชาย หรือ หญิง
 อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา ทุกสาขา วิทยากรคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิศวะคอม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 ประสบการณ์ 0 ปี ขึ้นไป
 มีวุฒิภาวะดี ประสานงานได้ มีความยินดีในการให้บริการ สอนงาน กระจายงาน เป็นผู้นำ มีแนวคิด ในการนำเทคโน
 มีความรู้ความชำนาญในเรื่อง Microsoft Server administration (Active Directory, SQL,
 Remote Server (Citrix Server)
 ความรู้พื้นฐานเรื่องาน ERP (Microsoft Dynamic Navision)
 มีความรับผิดชอบสูง สามารถสื่อสารและอธิบายได้อย่างชัดเจน เรียนรู้รวดเร็ว สามารถทำงานเป็นทีมได้
 
 สถานที่ปฏิบัติงาน :
  ตามที่อยู่บริษัท
 
 วิธีการสมัครงาน :
 ส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์นี้
 ส่งใบสมัครทางอีเมล์ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
ข้อมูลการติดต่อ
 สาขา :   สำนักงานใหญ่
 ประเภทธุรกิจ :   อื่นๆ
 ปีที่ก่อตั้ง :   2527
 จำนวนพนักงาน :   มากกว่า 200 คน
 ลักษณะธุรกิจ :
เป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานชีวมวลในเอเซีย มุ่งสร้างสรรค์คุณค่าให้แก่ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมบริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ตั้ง 

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการด้านเชื้อเพลิง
ด้วยนโยบาย คือ
1. มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
2. มุ่งเน้นการบริหารที่เป็นเลิศ
3. มุ่งเน้นการบริการหลังการขาย
4. มุ่งเน้นการจัดส่งที่รวดเร็วและตรงต่อเวลา 
 ที่อยู่ :   273/2 ถ.พระราม2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10150
 เบอร์โทรศัพท์ :   [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] แฟกซ์ : 02-894-0055
 อีเมล์ :   [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เว็บไซต์ :  www.asiabiomass.com
 ติดต่อคุณ :  คุณฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ ตำแหน่ง ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
 
cProfile.com